vezels, niet individueel omhuld. Het product is geen optische vezelkabel zoals bedoeld bij GS-post 8544 van de gecombineerde nomenclatuur, omdat de kabel niet is samengesteld uit optische vezels, per vezel is voorzien van een dubbele laag acrylaat polymeer, gevat in een beschermende omhulling.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVIII OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN.

9000000000 80 OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN.

9001000000 80 Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post|8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas.

9001100000 80 optische vezels, optischevezelbundels en optischevezelkabels.
9001109000 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 9001, 9001 10 en 9001 10 90. Laboratorium geraadpleegd d.d. 04 augustus 2010, aangevraagd onder kenmerk A944.0.0285, bekend onder laboratoriumnummer 9030 K 10.
BTI-referentie:
NLRTD-2010-002550.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2016-08-19.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst Douane Regio Rotterdam Rijnmond Team Bindende Tariefinlichtingen Postbus 3070 6401 DN Heerlen.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook