Напълно автоматизирани машини / Перални машини за бельо, дори с устройство за сушене.

  • - - - 8450111100 10: С капацитет, непревишаващ 6 kg сухо бельо
  • - - - - 8450111100 80: С фронтално зареждане
  • - - - - 8450111900 80: С горно зареждане
  • - - - 8450119000 80: С капацитет, превишаващ 6 kg, но непревишаващ 10 kg сухо бельо