Други / Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 18 Dansk 7 Deutsch 323 Ελληνικά 1 English 66 Español 11 Suomi 5 Français 136 Magyar 2 Italiano 1 Latviešu 9 Nederlands 79 Polski 32 Português 1 Slovenčina 1 Slovenščina 1 Svenska 4

Система за персонализация на карти, състояща…

Система за персонализация на карти, състояща се от четири елементи: - Автоматична машина за обработка на информация, чиито монитор е изведен на външна конзола, а корпусът е поставен в един от останалите елементи; - Модул за запис и прочит на данни върху/от магнитната писта на картата; - Ембосиращ модул за релефно отпечатване на данни върху лицевата страна на картата; - Ембосиращ модул за релефно отпечатване върху гърба на картата.

Картата - заготовка преминава последователно през всички модули, дори и в случаите, когато някой от тях е дезактивиран.

В този случай дезактивираният модул не обработва преминаващата през него карта. Тарифното класиране се отнася за цялата система от модули, представена във вида, в който е описана по-горе, включително и частите за нея.

Начална дата на валидност:
.

Система за персонализация на карти, състояща…

Система за персонализация на карти, състояща се от следните елементи: - Автоматична машина за обработка на информацията, чиито монитор е изведен на външна конзола, а корпусът е поставен в един от останалите елементи; - Модул за запис и прочит на ванни върху/от магнитната писта на картата; - Ембосиращ модул за релефен печат; - Модул за индент печат; - Модул за лазерно гравиране; - Модул за полагане на холографски ламинат; - Модул за лепене на готовите карти върху форма /хартиен лист с напечатани данни - например информация за получателя и др./; - Модул за сгъване и поставяне в плик.

Картата - заготовка преминава последователно през всички модули, дори и случаите, когато някой от тях е дезактивиран.

В този случай дезактивираният модул не обработва преминаващата през него карта. Служи за издаване на банкови карти, карти за идентификация и др.

Тарифното класиране се отнася за цялата система от модули, представена във вида, в който е описана по-горе.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМАРТ КАРТИ ЗА ПЕЧАТАНЕ