Предназначени за промишлен монтаж: на автомобилните превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

  • - - - 8708101010 80: Пластмасово капаче за запълване на пространството между фаровете за мъгла и бронята, със или без хромирана ивица за използване в производството на стоки от глава 87
  • - - - 8708101090 80: Други