За дискови спирачки / Спирачки и сервоспирачки; техните части.

  • - - - - 8708309110 80: Спирачка за паркиране от барабанен тип: - действаща в диска на работната спирачка, - с диаметър 170 mm или повече, но ненадвишаващ 195 mm, използвана в производството на моторни превозни средства
  • - - - - 8708309120 80: Спирачнинакладкиот органични веществабезазбест(NAO)със закрепенкъмподложкатананакладкатафрикционенматериал,за използване в производството на стоки по глава 87
  • - - - - 8708309130 80: Тяло на дискова спирачка в изпълнение BIR („Ball in Ramp“) или EPB („Electronic Parking Brake“) или само с хидравлична функция, съдържащо функционални и монтажни отвори и водещи нарези, от вид, използван в производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8708309140 80: Спирачен апарат от сферографитен чугун за дискови спирачки, от вида, използван в производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8708309160 80: Задвижвано от двигател устройство за задействане на спирачки: - с номинално напрежение 13,5 V (±0,5V) и - механизъм със сачмено-винтова двойка за управление на налягането на спирачната течност в главния цилиндър, предназначено за използване при производството на електрически моторни превозни средства
  • - - - - 8708309190 80: Други