От други агломерирани абразиви или от керамика.

Čeština 3 Deutsch 1

  • - - - 6804221200 10: От изкуствени абразиви, със свързващо вещество
  • - - - - 6804221200 20: От синтетични или изкуствени смоли
  • - - - - - 6804221200 80: Неподсилени
  • - - - - - 6804221800 80 (0/1) : Подсилени
  • - - - - 6804223000 80: От керамика или силикати
  • - - - - 6804225000 80: От други материали
  • - - - 6804229000 80: Други