С мощност, непревишаваща 75 kVA.

  • - - - 8502112000 80 (2/0) : С мощност, непревишаваща 7,5|kVA
  • - - - 8502118000 80 (2/0) : С мощност, превишаваща 7,5|kVA, но непревишаваща 75|kVA