Адипинова киселина, нейните соли и естери.

  • - - - 2917120010 80: Адипинова киселина и нейните соли
  • - - - 2917120090 80: Естери на адипиновата киселина