С тегловно съдържание на азот, превишаващо 10% спрямо сух безводен продукт.

Nederlands 1 Română 2

  • - - - 3105902010 80: Природна чилийска калиево натриева селитра, естествена смес от натриев нитрат и калиев нитрат (като съдържанието на калия може да достигне 44%), с общо тегловно съдържание на азот, непревишаващо 16,3% спрямо сух безводен продукт
  • - - - 3105902030 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на калий, изчислено като K@2O по-малко от 3 %
  • - - - 3105902040 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на калий, изчислено като K@2O 3 % или повече, но по-малко от 6 %
  • - - - 3105902050 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на калий, изчислено като K@2O 6 % или повече, но по-малко от 9 %
  • - - - 3105902060 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на калий, изчислено като K@2O 9 % или повече, но по-малко от 12 %
  • - - - 3105902090 80: Други