На базата на акрилови или винилови полимери.

  • - - 3208201000 80 (3/0) : Разтвори, посочени в забележка|4|от настоящата глава
  • - - 3208209000 80: Други