Активни маи / Маи (активни или неактивни); други мъртви едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от № 3002); набухватели.

  • - - 2102101000 80 (2/0) : Селекционирани щамови маи
  • - - 2102103100 10: Хлебни маи
  • - - - 2102103100 80: Сухи
  • - - - 2102103900 80: Други
  • - - 2102109000 80 (2/0) : Други