Акули и скатови (Rajidae) / Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304881100 10: Акули
  • - - - - 0304881100 80: Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)
  • - - - - 0304881500 80: Селдова акула (Lamna nasus)
  • - - - - 0304881800 80: Синя акула (Prionace glauca)
  • - - - - 0304881900 80: Други
  • - - - 0304889000 80: Скатови (Rajidae)