Работещи с течен електролит / Други оловни акумулатори.

  • - - - 8507202010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8507202090 80: Други