Никел-металнохидридни / Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма.

Čeština 1 Dansk 10 English 2 Français 2 Nederlands 1

  • - - 8507500010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8507500020 80: Правоъгълен акумулатор или модул, с дължина непревишаваща 69mm, ширина непревишаваща 36mm и дебелина непревишаваща 12mm, предназначен за направата на акумулаторни батерии
  • - - 8507500030 80: Цилиндричен никелово-хидриден акумулатор или модул, с диаметър непревишаващ 14,5 mm, предназначен за направата на акумулаторни батерии
  • - - 8507500090 80: Други