Други / Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак.

  • - - - 2805191000 80: Стронций и барий
  • - - - 2805199000 80 (2/0) : Други