Алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 1 Nederlands 4

  • - - 2909600010 80: Бис(α,α-диметилбензил) пероксид (CAS RN 80-43-3)
  • - - 2909600030 80: 3,6,9-Триетил-3,6,9-триметил-1,4,7-трипероксонан (CAS RN 24748-23-0), разтворен в изопарафинови въглеводороди
  • - - 2909600090 80: Други