БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ.

  • 2201000000 80 (2/0) : Води, включително|естествените или изкуствените минерални води и газираните води, неподсладени със захар или други подсладители, нито ароматизирани; лед и сняг
  • 2202000000 80 (4/0) : Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от №|2009
  • 2203000000 80 (4/0) : Бири от малц
  • 2204000000 80 (6/0) : Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от №|2009
  • 2205000000 80 (2/0) : Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества
  • 2206000000 80 (12/0) : Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово вино (perry), медовина, саке); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде
  • 2207000000 80 (2/0) : Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80|%|vol или повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание
  • 2208000000 80 (7/0) : Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80|%|vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки
  • 2209000000 80 (6/0) : Годни за консумация видове оцет|и годни за консумация заместители на оцет, получени от оцетна киселина