Уиски / Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки.

 • - - 2208301100 10: Уиски "Бърбън", в съдове с вместимост
 • - - - 2208301100 80: Непревишаваща 2 l
 • - - - 2208301900 80: Превишаваща 2 l
 • - - 2208303000 10: Шотландско уиски (scotch whisky)
 • - - - 2208303000 80: "Single" малцово уиски
 • - - - 2208304100 10: "Blended" малцово уиски, в съдове с вместимост
 • - - - - 2208304100 80: Непревишаваща 2 l
 • - - - - 2208304900 80: Превишаваща 2 l
 • - - - 2208306100 10: "Single" зърнено уиски и "Blended" зърнено уиски, в съдове с вместимост
 • - - - - 2208306100 80: Непревишаваща 2 l
 • - - - - 2208306900 80: Превишаваща 2 l
 • - - - 2208307100 10: Друго "Blended" уиски, в съдове с вместимост
 • - - - - 2208307100 80: Непревишаваща 2 l
 • - - - - 2208307900 80: Превишаваща 2 l
 • - - 2208308200 10: Други, в съдове с вместимост
 • - - - 2208308200 80: Непревишаваща 2 l
 • - - - 2208308800 80: Превишаваща 2 l