Заварени / От алуминиеви сплави.

Deutsch 5

  • - - - 7608202010 80: Снабдени с принадлежности, за газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 7608202020 80: Тръби, готови за монтаж, които могат да бъдат използвани като хидропроводи или като прововодящи части за гориво или смазочни масла в някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - 7608202030 80: Устройство за подаване на сгъстен въздух, дори с резонатор, включващо най-малко: - една твърда тръба от алуминий, дори с държач, - един гъвкав маркуч от каучук, и - един метален клипс за използване при производството на стоки по глава 87
  • - - - 7608202090 80: Други