Само валцовани / Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката).

  • - - - 7607111100 10: С дебелина, по-малка от 0,021|mm
  • - - - - 7607111100 80 (2/0) : На рула, всяко с тегло 10|kg или по-малко
  • - - - - 7607111900 80 (6/0) : Други
  • - - - 7607119000 80 (10/0) : С дебелина 0,021|mm или повече, но непревишаваща 0,2|mm