Други / Други изделия от алуминий.

Čeština 32 Dansk 4 Deutsch 255 English 10 Français 76 Magyar 3 Italiano 7 Nederlands 66 Polski 12 Română 7 Slovenčina 3 Svenska 68

 • - - - - 7616999001 10: Ръчно изработени
 • - - - - - 7616999001 80: Алуминиеви радиатори и съставните за тези радиатори елементи или части, дори сглобени в блокове
 • - - - - - 7616999009 80: Други
 • - - - - 7616999010 10: Други
 • - - - - - 7616999010 80: Скоби, фланци и други приспособления за фиксиране, съединяване, пристягане или разделяне, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
 • - - - - - 7616999015 80: Алуминиеви блокове с хексагонална структура, от видовете използвани за направата на части за въздухоплавателни средства
 • - - - - - 7616999020 80: "Quick change" приспособления за преобразуване на пътнически самолети в транспортни самолети и обратното, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
 • - - - - - 7616999025 80: Метализирано фолио: - състоящо се от минимум осем слоя алуминий (CAS RN 7429-90-5) с чистота 99,8 % или повече, - с оптична плътност до 3,0 за всеки алуминиев слой, - като всеки алуминиев слой е разделен със слой от смола, - върху носещ филм от PET, и - на ролки с дължина до 50 000 метра
 • - - - - - 7616999030 80: Плоски продукти с променлива дебелина и с ширина, равна или по-голяма от 1 200 mm, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
 • - - - - - 7616999060 80: Дискове (targets), съдържащи материал, нанесен чрез отлагане, от молибденов силицид: - съдържащи 1mg/kg или по-малко натрий и - монтирани върху подложка от мед или алуминий
 • - - - - - 7616999070 80: Свързващи компоненти, използвани в производството на валове за опашни вертолетни витла
 • - - - - - 7616999077 80: Телевизионни стойки със или без конзола за закрепване и стабилно поставяне на телевизионна кутия/корпус
 • - - - - - 7616999091 10 (0/1) : Други
 • - - - - - - 7616999091 80: Алуминиеви радиатори и съставните за тези радиатори елементи или части, дори сглобени в блокове
 • - - - - - - 7616999099 80 (0/3) : Други