От несплавен алуминий / Пръти и профили от алуминий.