От несплавен алуминий / Тръби от алуминий.

Ελληνικά 1 Español 2

  • - - 7608100010 80: Снабдени с принадлежности, за газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - 7608100020 80: Тръби, готови за монтаж, които могат да бъдат използвани като хидропроводи или като проводящи части за гориво или смазочни масла в някои видове въздухоплавателни средства
  • - - 7608100090 80: Други