АЛУМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ АЛУМИНИЙ.

 • 7601000000 80 (2/0) : Необработен алуминий
 • 7602000000 80 (4/0) : Отпадъци и отломки от алуминий
 • 7603000000 80 (2/0) : Прахове и люспи от алуминий
 • 7604000000 80 (4/0) : Пръти и профили от алуминий
 • 7605000000 80 (6/0) : Телове от алуминий
 • 7606000000 80 (6/0) : Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2|mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2|mm (без подложката)
 • 7608000000 80 (2/0) : Тръби от алуминий
 • 7609000000 80 (3/0) : Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий
 • 7610000000 80 (2/0) : Конструкции и части за конструкции (например мостове и мостови елементи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, корнизи и прагове, перила) от алуминий, с изключение на сглобяемите конструкции от №|9406; ламарини, пръти, профили, тръби и подобни, от алуминий, изработени с оглед използването им в конструкцията
 • 7611000000 80 (0/1) : Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300|l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка
 • 7612000000 80 (2/0) : Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300|l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка
 • 7613000000 80 (3/0) : Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове
 • 7614000000 80 (2/0) : Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация
 • 7615000000 80 (2/0) : Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от алуминий; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба, от алуминий
 • 7616000000 80 (4/0) : Други изделия от алуминий