По-малка от 3 mm / От несплавен алуминий.

  • - - - - - 7606119110 80: Ламарини и листове, маркирани със специфичен фабричен номер, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - 7606119190 80: Други