Други / Съединения с аминна функционална група.

Deutsch 2

  • - - - - 2921199920 80: Етил(2-метилалил)амин (CAS RN 18328-90-0)
  • - - - - 2921199930 80: Алиламин (CAS RN 107-11-9)
  • - - - - 2921199945 80: 2-Хлоро-N-(2-хлороетил)етанамин хидрохлорид (CAS RN 821-48-7)
  • - - - - 2921199960 80: Тетракис(етилметиламино)цирконий(IV), (CAS RN 175923-04-3)
  • - - - - 2921199970 80: N,N-Диметилоктиламин - борен трихлорид (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)
  • - - - - 2921199980 80: Таурин (CAS RN 107-35-7), с 0,5 % добавка на антислепващ агент силициев диоксид (CAS RN 112926-00-8)
  • - - - - 2921199990 80: Други