Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна.

Čeština 1 Deutsch 15 English 3 Español 1 Français 1 Slovenčina 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0909210000 10: Семена от кориандър
  • - - 0909210000 80: Несмляни, нито пулверизирани
  • - - 0909220000 80: Смляни или пулверизирани
  • - 0909310000 10: Семена от кимион
  • - - 0909310000 80: Несмляни, нито пулверизирани
  • - - 0909320000 80: Смляни или пулверизирани
  • - 0909610000 10: Семена от анасон, звезден анасон, ким или резене; плодове от хвойна
  • - - 0909610000 80: Несмлян, нито пулверизиран
  • - - 0909620000 80: Смлян или пулверизиран