Производни на анилина и техните соли.

 • - - - 2921420015 80: 4-Амино-3-нитробензенсулфонова киселина (CAS RN 616-84-2)
 • - - - 2921420020 80: 3-Хлороанилин (CAS RN 108-42-9)
 • - - - 2921420025 80: Натриев хидроген 2-аминобензен-1,4-дисулфонат (CAS RN 24605-36-5)
 • - - - 2921420030 80: 4-Нитроанилин (CAS RN 100-01-6)
 • - - - 2921420033 80: 2-Флуороанилин (CAS RN 348-54-9)
 • - - - 2921420035 80: 2-Нитроанилин (CAS RN 88-74-4)
 • - - - 2921420040 80: Натриев сулфанилат (CAS RN 515-74-2), също и под формата на своите моно- или дихидрати (CAS RN 12333-70-0 или 6106-22-5)
 • - - - 2921420045 80: 2,4,5-Трихлоранилин (CAS RN 636-30-6)
 • - - - 2921420050 80: 3-Аминобензенсулфонова киселина (CAS RN 121-47-1)
 • - - - 2921420060 80: Сулфанилова киселина
 • - - - 2921420070 80: 2-Аминобензен-1,4-дисулфонова киселина (CAS RN 98-44-2)
 • - - - 2921420080 80: 4-Хлор-2-нитроанилин (CAS RN 89-63-4)
 • - - - 2921420085 80: 3,5-Дихлоранилин (CAS RN 626-43-7)
 • - - - 2921420086 80: 2,5-Дихлороанилин (CAS RN 95-82-9)
 • - - - 2921420087 80: N-Метиланилин (CAS RN 100-61-8)
 • - - - 2921420088 80: 3,4-Дихлороанилин-6-сулфонова киселина (CAS RN 6331-96-0)
 • - - - 2921420090 80: Други