Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6204.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 6202110000 10: Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули
  • - - 6202110000 80 (3/0) : От вълна или от фини животински косми
  • - - 6202120000 80 (2/0) : От памук
  • - - 6202130000 80 (2/0) : От синтетични или изкуствени влакна
  • - - 6202190000 80: От други текстилни материали
  • - 6202910000 10: Други
  • - - 6202910000 80: От вълна или от фини животински косми
  • - - 6202920000 80 (2/0) : От памук
  • - - 6202930000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
  • - - 6202990000 80 (2/0) : От други текстилни материали