Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6104130000 10: Костюми
 • - - 6104130000 80: От синтетични влакна
 • - - 6104190000 80 (2/0) : От други текстилни материали
 • - 6104220000 10: Ансамбли
 • - - 6104220000 80: От памук
 • - - 6104230000 80: От синтетични влакна
 • - - 6104290000 80 (2/0) : От други текстилни материали
 • - 6104310000 10: Сака
 • - - 6104310000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 6104320000 80: От памук
 • - - 6104330000 80: От синтетични влакна
 • - - 6104390000 80 (2/0) : От други текстилни материали
 • - 6104410000 10: Рокли
 • - - 6104410000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 6104420000 80: От памук
 • - - 6104430000 80: От синтетични влакна
 • - - 6104440000 80: От изкуствени влакна
 • - - 6104490000 80: От други текстилни материали
 • - 6104510000 10: Поли и поли-панталони
 • - - 6104510000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 6104520000 80: От памук
 • - - 6104530000 80: От синтетични влакна
 • - - 6104590000 80: От други текстилни материали
 • - 6104610000 10: Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти
 • - - 6104610000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 6104620000 80: От памук
 • - - 6104630000 80: От синтетични влакна
 • - - 6104690000 80 (4/0) : От други текстилни материали