За ток със сила, непревишаваща 16 А.

Čeština 2 Deutsch 18 Français 4 Latviešu 1 Nederlands 2

  • - - - 8536301010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8536301090 80: Други