За ток със сила, непревишаваща 16 А.

  • - - - 8536301010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8536301090 80: Други