Други / Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението.

Čeština 1 Deutsch 7 Français 2

  • - - - 9018191000 80: Апарати за синхронно наблюдение на два или повече физиологически параметри
  • - - - 9018199000 80: Други