Прожекционни апарати / Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук.

  • - - 9007200010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 9007200090 80: Други