Други / Топлообменници / Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с изключение на пещите и другите апарати от № 8514) за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация или охлаждане, различни от домакинските апарати; неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване.

Čeština 1 Deutsch 3 Italiano 2 Slovenčina 1

  • - - - 8419508010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8419508090 80: Други