Други / Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с изключение на пещите и другите апарати от № 8514) за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация или охлаждане, различни от домакинските апарати; неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване.

Deutsch 4 Français 1 Polski 2

  • - - - 8419891000 80: Охладителни кули и подобни съоръжения за директно охлаждане (без делителни стени) посредством рециркулация на водата
  • - - - 8419893000 80: Апарати и устройства за вакуумна метализация
  • - - - 8419899800 80: Други