Други / Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер).

  • - - 8521900010 80: Апарати за възпроизвеждане на образ и звук, за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 8521900020 80 (0/8) : Цифрово устройство за видеозапис: -|без твърд диск, -|със или без оптичен диск тип DVD с възможност за презапис (DVD-RW), -|с датчик за движение или способност за откриване на движение посредством свързване към интернет по протокол IP чрез локална мрежа (LAN), -|със или без сериен порт тип USB, предназначено за производството на затворени телевизионни системи за видеонаблюдение (CCTV)
  • - - 8521900090 80 (0/1) : Други