Телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери.

  • - - 8525801100 10: Телевизионни камери
  • - - - 8525801100 80: Съдържащи най-малко три заснемащи тръби
  • - - - 8525801900 80 (8/0) : Други
  • - - 8525803000 80: Цифрови фотоапарати
  • - - 8525809100 10: Записващи видеокамери
  • - - - 8525809100 80 (2/0) : Позволяващи единствено записването на звук и на образ, заснети от самата камера
  • - - - 8525809900 80: Други