Пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи.

Deutsch 2

  • - - 8424300100 10: Апарати за почистване с вода, с вграден двигател
  • - - - 8424300100 80: Снабдени със загряващо устройство
  • - - - 8424300800 80: Други
  • - - 8424301000 10: Други машини и апарати
  • - - - 8424301000 80: Със сгъстен въздух
  • - - - 8424309000 80: Други