Топлообменници / Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с изключение на пещите и другите апарати от № 8514) за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация или охлаждане, различни от домакинските апарати; неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване.

Čeština 8 Deutsch 77 English 14 Español 1 Français 8 Magyar 1 Italiano 5 Nederlands 10 Polski 7 Slovenčina 3 Slovenščina 1

  • - - 8419502000 80: Топлообменници, направени от флуорополимери и с входни и изходни тръби с вътрешен диаметър 3 cm или по-малко
  • - - 8419508000 80 (2/0) : Други