Термопластични течнокристални съполимери от ароматни полиестери.

  • - - - - 3907990520 80: Съполиестер на течен кристал с точка на стапяне не по-ниска от 270 ºC, дори съдържащ пълнители
  • - - - - 3907990590 80: Други