Други / Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от неблагородни метали.

Čeština 3 Deutsch 28 English 2 Español 5 Français 5 Italiano 2 Polski 13 Svenska 16

  • - - - 8302490010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8302490091 10: Други
  • - - - - 8302490091 80: Алуминиеви телескопични дръжки, предназначени да бъдат използвани в производството на куфари и пътни чанти
  • - - - - 8302490099 80: Други