От ратан / Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти; материали за плетене, сплитки и подобни артикули от материали за плетене, изтъкани или паралелно подредени в една плоскост, дори завършени (например рогозки, изтривалки и решетки).

  • - - - 4601930500 80: Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти
  • - - - 4601931000 10: Други
  • - - - - 4601931000 80: Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене
  • - - - - 4601939000 80: Други