Други арматурни артикули и подобни устройства.

 • - - 8481801100 10: Санитарно-водопроводна арматура
 • - - - 8481801100 80 (2/0) : Смесители
 • - - - 8481801900 80 (2/0) : Други
 • - - 8481803100 10: Арматура за радиатори за централно отопление
 • - - - 8481803100 80: Термостатни кранове
 • - - - 8481803900 80: Други
 • - - 8481804000 80 (2/0) : Вентили за вътрешни и външни гуми
 • - - 8481805100 10: Други
 • - - - 8481805100 20: Регулиращи вентили
 • - - - - 8481805100 80: За температура
 • - - - - 8481805900 80 (3/0) : Други
 • - - - 8481806100 10: Други
 • - - - - 8481806100 20: Шибъри
 • - - - - - 8481806100 80: От чугун
 • - - - - - 8481806300 80 (2/0) : От стомана
 • - - - - - 8481806900 80 (4/0) : Други
 • - - - - 8481807100 10: Вентилни кранове
 • - - - - - 8481807100 80: От чугун
 • - - - - - 8481807300 80 (2/0) : От стомана
 • - - - - - 8481807900 80 (3/0) : Други
 • - - - - 8481808100 80 (2/0) : Сферични, конусовидни или цилиндрични кранове
 • - - - - 8481808500 80 (3/0) : Дроселни кранове
 • - - - - 8481808700 80 (2/0) : Мембранни кранове
 • - - - - 8481809900 80 (2/0) : Други