Други / Други арматурни артикули и подобни устройства.

Čeština 7 Dansk 1 Deutsch 62 Français 1 Nederlands 3 Svenska 1

  • - - - - - - 8481807910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - - 8481807920 80: Електромагнитен вентил, който може да удържа налягане до 875 bar
  • - - - - - - 8481807990 80: Други