Други / Други арматурни артикули и подобни устройства.

  • - - - - - - 8481807910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - - 8481807920 80: Електромагнитен вентил, който може да удържа налягане до 875|bar
  • - - - - - - 8481807990 80: Други