Директни багрила и препарати на базата на тези багрила.

Čeština 3 Ελληνικά 1

  • - - - 3204140010 80: Багрило C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Direct Black 80
  • - - - 3204140020 80: Багрило C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Direct Blue  80
  • - - - 3204140030 80: Багрило C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Direct Red 23
  • - - - 3204140040 80: Багрило C.I Директно черно (Direct Black) 168, под формата на прах, за багрене на кожени изделия (CAS RN 85631-88-5) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Директно черно (Direct Black) 168 от 75 % тегловно или повече, под формата на прах, за багрене на кожени изделия
  • - - - 3204140090 80: Други