Основни багрила и препарати на базата на тези багрила.

  • - - - 3204130010 80: Багрило C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Basic Red 1
  • - - - 3204130030 80: Багрило C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Basic Blue 7
  • - - - 3204130040 80: Багрило C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 или CAS RN 8004-87-3) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Basic Violet 1
  • - - - 3204130050 80: Багрило C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Basic Violet 11
  • - - - 3204130060 80: Багрило C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Basic Red 1:1
  • - - - 3204130090 80: Другируги