Дисперсни багрила и препарати на базата на тези багрила.

  • - - - 3204110015 80: Багрило C.I. Disperse Blue 360|(CAS RN 70693-64-0) и препарати на базата на него, със съдържание 99|тегл.|% или повече на багрило C.I. Disperse Blue 360
  • - - - 3204110020 80: Багрило C.I. Disperse Yellow 241|(CAS RN 83249-52-9) и препарати на базата на него, със съдържание 97|тегл.|% или повече на багрило C.I. Disperse Yellow 241
  • - - - 3204110025 80: N-(2-хлороетил)-4-[(2,6-дихлоро-4-нитрофенил)азо]-N-етил-m-толуидин (CAS|RN|63741-10-6)
  • - - - 3204110035 80: Багрило C.I дисперсно жълто 232|(CAS|RN|35773-43-4) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. дисперсно жълто 232|от 50|% или повече
  • - - - 3204110040 80: Багрило C.I. Disperse Red 60|(CAS RN 17418-58-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50|тегл.|% или повече на багрило C.I. Disperse Red 60
  • - - - 3204110045 80: Препарат от дисперсни багрила, съдържащ: -|C.I. Дисперсно оранжево 61|или дисперсно оранжево 288, -|C.I. Дисперсно синьо 291:1, -|C.I. Дисперсно виолетово 93:1, -|дори съдържащ C.I. Дисперсно червено 54
  • - - - 3204110050 80: Багрило C.I. Disperse Blue 72|(CAS RN 81-48-1) и препарати на базата на него, със съдържание 95|тегл.|% или повече на багрило C.I. Disperse Blue 72
  • - - - 3204110060 80: Багрило C.I. Disperse Blue 359|(CAS RN 62570-50-7) и препарати на базата на него, със съдържание 50|тегл.|% или повече на багрило C.I. Disperse Blue 359
  • - - - 3204110075 80: Багрило C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) и препарати на негова основа, със съдържание на багрило C.I. Disperse Yellow 54 от 99 тегловни % или повече
  • - - - 3204110090 80: Друг