ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕКСТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПИГМЕНТИ И ДРУГИ БАГРИЛНИ ВЕЩЕСТВА; БОИ И ЛАКОВЕ; КИТОВЕ; МАСТИЛА.

 • 3201000000 80 (3/0) : Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни
 • 3202000000 80 (2/0) : Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати, дори съдържащи естествени дъбилни продукти; ензимни препарати за предварително дъбене
 • 3203000000 80 (2/0) : Багрилни вещества от растителен или животински произход (включително багрилните екстракти, с изключение на саждите от животински произход), дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на багрилни вещества от растителен или животински произход
 • 3204000000 80 (11/0) : Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав
 • 3205000000 80 (2/0) : Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на оцветителни лакове
 • 3206000000 80 (9/0) : Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, различни от тези в № 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав
 • 3207000000 80 (4/0) : Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли и гланцове, ангоби, течни лустра и подобни препарати за керамичната, емайловата или стъкларската промишленост, стъклени фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи
 • 3208000000 80 (3/0) : Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в забележка 4 от настоящата глава
 • 3209000000 80 (2/0) : Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда
 • 3210000000 80 (2/0) : Други бои и лакове; готови водни пигменти от видовете, използвани за повърхностна дообработка на кожи
 • 3211000000 80: Сикативни препарати
 • 3212000000 80 (2/0) : Пигменти (включително металните прахове и люспи), диспергирани в неводна среда, в течно или пастообразно състояние, от видовете, използвани за производството на бои (включително емайли); фолио за печатане чрез щамповане; бои и други багрилни вещества, представени във форми или опаковки за продажба на дребно
 • 3213000000 80 (2/0) : Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои на таблетки, в туби, бурканчета, шишенца, панички и други подобни
 • 3214000000 80 (2/0) : Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството
 • 3215000000 80 (4/0) : Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и други мастила, дори концентрирани или в твърдо състояние