Пигментни багрила и препарати на базата на тези багрила.

 • - - - 3204170010 80: Багрило C.I. Pigment Yellow 81|(CAS RN 22094-93-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 81
 • - - - 3204170014 80: Препарати на основата на багрило C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2), със съдържание на посоченото багрило 60 тегловни% или повече
 • - - - 3204170015 80: Багрило C.I. Pigment Green 7|(CAS RN 1328-53-6) и препарати на базата на него, със съдържание 40|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Green 7
 • - - - 3204170016 80: Багрило C.I. Pigment Red 49:2|(CAS|RN|1103-39-5) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Red 49:2|60|% или повече
 • - - - 3204170017 80: БагрилоC.I. Pigment Red12|(CAS|RN|6410-32-8) ипрепарати на базата на това багрило, съдържащи тегловно 35|% или повече C.I. PigmentRed|12
 • - - - 3204170018 80: Багрило C.I. Оранжев пигмент (Pigment Orange) 16|(CAS|RN|6505-28-8) и препарати на негова основа със съдържание на багрило C.I. Оранжев пигмент (Pigment Orange) 16|от 90|% тегловно или повече
 • - - - 3204170019 80: Багрило C.I. Червен пигмент (Pigment Red) 48:2|(CAS|RN|7023-61-2) и препарати на негова основа със съдържание на багрило Червен пигмент (Pigment Red) 48:2|от 85|% тегловно или повече
 • - - - 3204170020 80: Багрило C.I. Pigment Blue 15:3|(CAS RN 147-14-8) и препарати на базата на него, със съдържание 35|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Blue 15:3
 • - - - 3204170021 80: Багрило C.I. Син пигмент (Pigment Blue) 15:4|(CAS|RN|147-14-8) и препарати на негова основа със съдържание на багрило Син пигмент (Pigment Blue) 15:4|от 35|% тегловно или повече
 • - - - 3204170022 80: Багрило C.I. Pigment Red 169|(CAS RN 12237-63-7) и препарати на негова база, със съдържание 50|тегл.|% или по-голямо на багрило C.I. Pigment Red 169
 • - - - 3204170023 80: БагрилоC.I. Pigment Brown 41|(CAS|RN|211502-16-8|или CAS|RN|68516-75-6)
 • - - - 3204170024 80: Багрило C.I. Пигментно червено 57:1|(CAS|RN|5281-04-9) и препарати на базата на това багрило, съдържащи тегловно 50|% или повече багрило C.I. Пигментно червено 57:1
 • - - - 3204170025 80: Багрило C.I. Pigment Yellow 14|(CAS RN 5468-75-7) и препарати на базата на него, със съдържание 25|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 14
 • - - - 3204170026 80: Багрило C.I. Пигментно оранжево 13|(CAS|RN|3520-72-7) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. Пигментно оранжево 13|от 80|% или повече
 • - - - 3204170030 80: Багрило C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) и препарати на базата на това багрило, съдържащи тегловно 60% или повече багрило C.I. Pigment Red 4
 • - - - 3204170033 80: Багрило C.I. Pigment Blue 15:1|(CAS|RN|147-14-8) и препарати на негова база , съдържащи тегловно 35|% или повече багрило C.I. Pigment Blue 15:1
 • - - - 3204170035 80: Багрило C.I. Pigment Red 202|(CAS RN 3089-17-6) и препарати на базата на него, със съдържание 70|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Red 202
 • - - - 3204170040 80: Багрило C.I. Pigment Yellow 120|(CAS RN 29920-31-8) и препарати на базата на това багрило, със съдържание 50|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 120
 • - - - 3204170045 80: Багрило C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), високо смолен пигмент (около 35% непропорционална смола), с чистота 98% тегловно, или повече, под формата на екструдирани топчета със съдържание на влага не повече от 1% тегловно
 • - - - 3204170047 80: Багрило C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Yellow 180 от 80|% или повече
 • - - - 3204170049 80: Багрило C.I. Pigment Red 2 (CAS RN 6041-94-7) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Red 2 от 80|% или повече
 • - - - 3204170055 80: Багрило C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) и препарати на негова база, със съдържание 50 тегл.% или по-голямо на багрило C.I. Pigment Red 169
 • - - - 3204170065 80: Багрило C.I. Pigment Red 53|(CAS RN 2092-56-0) и препарати на базата на него, със съдържание 50|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Red 53
 • - - - 3204170075 80: Багрило C.I. Pigment Orange 5|(CAS RN 3468-63-1) и препарати на базата на него, със съдържание 80|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Orange 5
 • - - - 3204170080 80: Багрило C.I. Pigment Red 207|(CAS RN 71819-77-7) и препарати на базата на него, със съдържание 50|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Red 207
 • - - - 3204170085 80: Багрило C.I. Pigment Blue 61|(CAS RN 1324-76-1) и препарати на базата на него, със съдържание 35|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Blue 61
 • - - - 3204170088 80: Багрило C.I. Pigment Violet 3|(CAS RN 1325-82-2|или CAS RN 101357-19-1) и препарати на базата на него, със съдържание 90|тегл.|% или повече на багрило C.I. Pigment Violet 3
 • - - - 3204170090 80: Други