Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати от кафе.

  • - - - - 2101129220 80 (0/1) : Несъдържащи млечни мазнини, млечни протеини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5|% млечни мазнини, по-малко от 2,5|% млечни протеини, по-малко от 5|% захароза или изоглюкоза, по-малко от 5|% глюкоза или скорбяла или нишесте
  • - - - - 2101129292 10: Други
  • - - - - - 2101129292 80: съдържащи като нетно тегло 65|% или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
  • - - - - - 2101129299 80 (0/3) : Други